Aktualności

INSTYTUT NAUK LEŚNYCH – kierunek LEŚNICTWO

Jubileusz 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

 W dniu 15 kwietnia – w ramach obchodów 70-lecia RDLP w Łodzi – leśnicy oraz członkowie Polskiego Towarzystwa Leśnego Oddział w Łodzi zorganizowali w nadleśnictwie Piotrków sadzenie lasu 70-lecia.

Oprócz leśników Ziemi Łódzkiej wzięli udział również przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych oraz wielu organizacji społecznych, jak również reprezentanci Polskiego Związku Łowieckiego, Straży Pożarnej, a także nasi studenci leśnictwa
i wykładowcy – członkowie Koła PTL z przedstawicielami władz Uniwersytetu Łódzkiego.

Uroczystość rozpoczęła się prezentacją Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Pana Edwarda Janusza poświęconą 70-letniej działalności RDLP w Łodzi oraz racjonalnego użytkowania lasu. W dalszej części seminarium głos zabrała Pani Anna Święcicka-Kujawiak Inżynier Nadzoru w Nadleśnictwie Piotrków w sprawie submisji drewna cennego, jako elementu użytkowania lasu.

Po wykładzie ponad 150 osób spotkało się w lesie Leśnictwa Przygłów aby uczcić to święto sadząc drzewa dla kolejnych pokoleń. Razem udało nam się odnowić ponad 1 ha leśnej powierzchni sadząc na niej około 9 tysięcy sadzonek 1-letniej sosny. Głównym punktem obchodów jubileuszu powstania Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi tego dnia było odsłonięcie tablicy pamiątkowej, którego wspólnie dokonali Pani Wojewoda Województwa Łódzkiego Jolanta Chełmińska i Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi Pan Edward Janusz. Pod tablicą umieszczono symboliczną tubę z aktem erekcyjnym, na którym znalazły się podpisy wszystkich uczestników jubileuszu.

Na zakończenie wykonano pamiątkową fotografię wszystkich uczestników.

Dzień ten był świętem wszystkich leśników, przyrodników, miłośników lasu, a także całego społeczeństwa, bo lasy to nasze wspólne dobro.

Tekst: Patrycja Szustakowska – studentka II-go roku leśnictwa Instytutu Nauk Leśnych UŁ w Tomaszowie Mazowieckim.

_DSC0463 - Kopia

JUBILEUSZ RDLP W ŁODZI

70. rocznicę powstania łódzkiej dyrekcji świętowali leśnicy 22 maja podczas uroczystej narady w Łodzi. Zaproszenie dyrektora otrzymali wszyscy pracownicy RDLP w Łodzi.

 

W kategorii: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓