Aktualności

LEŚNICTWO (S) – EGZAMINY 2019/2020

Egzaminy 2019/2020 – sesja zimowa

Rok I – 01 sem.
Zoologia  E – dn.  r.  godz.  .00dr hab.. Dorota Zawadzka
Chemia – dn. r.   godz. ..00 –  dr inż. Katarzyna Sikora
Matematyka i statyst. matem.  E – dn. 31.01.2020 r.   godz. – dr Joanna Gonicka
Dendrologia  E – dn. r.  godz. dr inż. Jacek Adamczyk
Fizyka dn.  godz.  – dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
Propedeutyka dn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ
Meteorologia i klimat. leśna – dn.  r. godz. 0 dr hab. Wojciech Jurasz, prof. UŁ
Informatyka – dn.  godz.  – dr Jan Rogowski

Rok II – 03 sem.
Dendrometria  – dn.  r.  godz. 00dr inż. Dariusz Pieniak
Maszynoznawstwo leśne E – dn.  r.  godz. .00dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ
Ekologiczne podst. HL  E – dn.  r.  godz. 00 dr inż. Jarosław Staniaszek
Entomologia leśna  E – dn.  r.  godz. 00 prof. dr hab. Sławomir Mazur
Podstawy łowiectwa – dn.  godz.  – dr inż. Piotr Ozga
Fitopatologia leśna E – dn. 23.02.2020 r.  godz. 12.00 dr inż. Tomasz Kuc

Rok III – 05 sem.
Użytkowanie lasu  E –  dn.  r. godz. 00dr inż. Zbigniew Neugebauer
Ochrona lasu  E – dn. 24.02.2020 r. godz. 18.00dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
System inform. przestrz. – dn.  godz. – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Socjologia / psychologiadn.   r.  godz. .00– dr Tomasz Krakowiak
Podstawy urządzania lasu  E -dn.  r.  godz.  – dr inż Katarzyna Żak

Rok IV – 07 sem.
Prawo i administracja dn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski, prof UŁ
Ekonomia Filozofia/Etyka – dn. godz.  – dr hab, Lech Płotkowski, prof. UŁ
Systemy inf. przestrz.dn. godz.  – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Zarządzanie gospodarstwem leśnym  Edn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski
Edukacja przyrodniczo-leśna- dn. godz. – dr hab. Wojciech Jurasz, prof. UŁ
Filozofia/Ekonomia/Etyka – dn. godz. dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ

W kategorii: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓