Aktualności

Dni otwarte w Filii Uniwersytetu Łódzkiego

U N I W E R S Y T E T   Ł Ó D Z K I
logo-footerFILIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Dni otwarte w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim:

02 czerwca 2015 r. – 9.30.-14.00.

W dniu 02 czerwca 2015 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul. Konstytucji 3 maja 65/67 odbędą się Dni Otwarte. Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół średnich oraz rodziców i wszelkie osoby zainteresowane ofertą naszej Uczelni.

W programie przewidujemy ciekawe wykłady i prezentacje z zakresu zarządzania, leśnictwa, administracji oraz turystyki i rekreacji. Poza tym Goście Dni Otwartych będą mogli wysłuchać informacji o kierunkach realizowanych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zaprezentowane zostaną następujące kierunki studiów dziennych – stacjonarnych (bezpłatnych): Turystyka i Rekreacja, Leśnictwo, Zarządzanie oraz kierunek studiów niestacjonarnych – Administracja.

Poza tym nasi Goście będą mogli wysłuchać studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, którzy zaprezentują relacje z wyjazdów terenowych do Norwegii i w Polskę Północną oraz zobaczyć prezentację z wyjazdów na Targi Turystyczne w Berlinie.

Poniżej znajdą Państwo program Dni Otwartych w Filii UŁ w czerwcu 2015 :

9.30.   Powitanie i prezentacja strony internetowej Filii UŁ oraz profilu Filii UŁ w serwisie Facebook

10.00. Prezentacja z wyjazdu Studentów 3 roku Turystyki i Rekreacji do Norwegii (maj 2015 r.)

10.30. Wykład kierunku Zarządzanie: Logistyka czyli nowoczesne studia w innowacyjnej gospodarce.

11.00. Wykład kierunku Turystyka i Rekreacja: Fabryki samochodów jako walor turystyczny przykład Autostadt w Niemczech oraz Fabryk Ferrari i Lamborghini we Włoszech.

11.30. Wykład kierunku Zarządzanie: Jak zrozumieć współczesny świat ekonomii i … zarobić na tym pieniądze.

12.00. Prezentacja studentów kierunku Turystyka i Rekreacja – wyjazd terenowy Polska Północna 2015.

12.30. Wykład kierunku Zarządzanie: Lepiej zarządzać niż być zarządzanym czyli studia na kierunku zarządzanie.

13.00. Wykład kierunku Turystyka i Rekreacja: Fabryki samochodów jako walor turystyczny przykład Autostadt w Niemczech oraz Fabryk Ferrari i Lamborghini we Włoszech.

13.30. Wykład kierunku Administracja.

Równolegle z prezentacjami na holu Filii UŁ odbędzie się pokaz Studentów Turystyki i Rekreacji prezentujący regiony turystyczne świata na podstawie tegorocznego wyjazdu na Targi Turystyczne w Berlinie.

W godzinach 10.00-11.00 odbędzie się także pokaz – warsztat Fitness – Zumba.

Na Dniach Otwartych będą także zaprezentowane kierunki studiów: Zarządzanie, Leśnictwo, Administracja oraz Turystyka i Rekreacja. Omówione zostaną programy nauczania oraz przebieg studiów.

Koniec Dni Otwartych przewidujemy na godz. 14.00.

Zapraszamy !

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) ↓