Egzamin - dr Katarzyna Rydz-Sybilak

Archiwum autora

Zarządzenie Rektora UŁ z dnia 18.11.2020 r.

Szanowni Państwo,

informujemy o zarządzeniu nr 45 Rektora UŁ z dnia 18.11.2020 r. w sprawie: zawieszenia zarządzenia nr 175 Rektora UŁ z dnia 21.09.2020 r. w sprawie zmiany zasad korzystania z bibliotek wydziałowych UŁ w trakcie pandemii koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego chorobę o nazwie COVID-19 https://baw.uni.lodz.pl/d/42068/5/

Zarządzenie zostało wydane na podstawie:

§ 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, które stanowi, że: „Do dnia 29 listopada 2020 r. ustanawia się ograniczenie prowadzenia działalności przez biblioteki publiczne i naukowe, polegające na zakazie udostępniania zbiorów publiczności – z wyłączeniem działań prowadzonych za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania na odległość.„.

Informacje o pozostałych zakresach usług świadczonych przez biblioteki wydziałowe powinny zostać zamieszczone na stronach wydziałowych bibliotek.

Jednocześnie informujemy, że zawieszenie ww. zarządzenia jest skutkiem zastosowania się przez Uniwersytet Łódzki do przepisów prawa powszechnie obowiązującego i nie stanowi decyzji władz Uczelni.

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) →

Seminarium MS Teams – dr Joanna Mikołajczyk

Spotkania seminaryjne za pośrednictwem platformy MS TEAMS u Pani dr Joanny Mikołajczyk będą realizowane:

Dla II roku USM administracji – soboty zjazdowe w godz.: 19:00 – 20:30

– jeśli w niektóre soboty będzie to możliwe, spotkania ze Studentami odbędą się zdalnie w godz.: 12:00 – 13:30 (będą to jednak wyjątkowe soboty)

Dla III roku administracji – soboty zjazdowe w godz.: 8:00-9:30

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Dni Campus France 2020/2021

Szanowni Państwo,

Ambasada Francji w Polsce, Instytut Francuski w Polsce, Agencja Campus France oraz sieć korespondentów Campus France zapraszają na dziewiątą edycję Dni Campus France, które zorganizowane zostaną online od 19 listopada 2020 do 30 marca 2021 roku.

Podgląd obrazu

Dni Campus France adresowane są do osób zainteresowanych budowaniem ścieżki kariery z językiem francuskim, studiami we Francji, stypendiami rządu francuskiego, podwójnymi dyplomami francusko – polskimi, inicjatywą uniwersytetów europejskich oraz nauką języka francuskiego.

W PROGRAMIE:

 • ogólne webinaria o studiach we Francji: zapisy i procedury administracyjne, finansowanie, zakwaterowanie, ubezpieczenie
 • webinaria tematyczne z udziałem gości specjalnych, którzy opowiedzą o studiach na kierunkach: sztuka i architektura, prawo, środowisko i energia, sztuczna inteligencja i matematyka, zdrowie i biotechnologia, stosunki międzynarodowe i politologia, studia we Francji po angielsku
 • warsztaty dla pasjonatów języka francuskiego, kultury i savoir vivre’u à la française
 • konkursy z nagrodami!

Szczegółowy program wydarzenia oraz link do strony z zapisami zamieszczone są na https://www.pologne.campusfrance.org/pl/dni-campus-france-wszystko-o-studiach-we-francji-bez-wychodzenia-z-domu

Zachęcamy do udziału.

Description : Description : Description :
            IFP

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Akademickie Centrum Wsparcia

Drodzy studenci,  

przypominamy, że do Waszej dyspozycji jest AKADEMICKIE CENRUM WSPARCIA.  

ACW oferuje między innymi: 

 • Wsparcie psychologiczne 
 • Wsparcie edukacyjne 
 • Rozwój osobisty 
 • Szkolenia 
 • Profilaktyka i terapia uzależnień 

Szczególnie polecamy szkolenie:  

 „Studiuję, (nie) stresuję się – wykorzystanie mindfulness w sytuacjach stresogennych”, termin 25.11.2020 r., godz. 10-11.30. 

Szkolenie realizowane jest za pomocą MS Teams. Obowiązkowe zapisy: acw@uni.lodz.pl 

Zachęcamy do korzystania ze wsparcia finansowego. Regulamin i formularz wniosku znajdują się w zakładce: Regulaminy i formularze wniosków 

Wszystkie działania prowadzone są zdalnie. Zapraszamy na stronę WWW: https://www.acw.uni.lodz.pl/  

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) →

Zajęcia zdalne

Zajęcia dla studentów w dniach 7 i 8 listopada 2020 r. (sobota i niedziela) odbędą się tylko w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji MS Teams, która jest obowiązującym komunikatorem w Uniwersytecie Łódzkim służącym do prowadzenia zajęć on-line.

Za wyjątkiem zajęć z dendrologii, które odbędę się w późniejszym terminie.

W kategorii: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Program Fulbright Schuman

w imieniu Komisji Fulbrighta zapraszam na wirtualne spotkanie informacyjne nt. Programu Fulbright Schuman, który oferuje stypendia dla studentów,doktorantów, pracowników naukowych i pracowników administracji publicznej na realizację własnych projektów związanych z obszarami działalności Unii Europejskiej we wszystkich dyscyplinach naukowych.

Stypendium jest finansowane przez amerykański Departament Stanu oraz Komisję Europejską. Rekrutacją do programu Fulbright Schuman zajmuje się Komisja Fulbrighta w Brukseli. Wszystkie informacje dla kandydatów i kandydatek znajdują się na stronie fulbright schuman.eu.

Spotkanie w formule online w j.angielskim odbędzie się 6 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 15:00 na platformie Zoom.

W celu dołączenia do wydarzenie należy kliknąć w link:

https://zoom.us/j/99942238945pwd=MkJ3NGFWaUtqUEFBcGt6ak5lS1hEUT09

Meeting ID: 999 4223 8945

Passcode: 365418

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) →

Opłaty za studia

Opłaty za zajęcia dydaktyczne w Uniwersytecie Łódzkim obejmują:

 • opłaty za kształcenie studentów na studiach niestacjonarnych; 
 • opłaty za kształcenie uczestników niestacjonarnych studiów doktoranckich
 • opłaty za zajęcia nieobjęte planem studiów albo indywidualnym planem studiów i programem kształcenia, w tym za zajęcia uzupełniające efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku;
 • opłaty za powtarzanie określonych zajęć na studiach stacjonarnych oraz stacjonarnych studiach doktoranckich z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie zajęć objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie zajęć po wznowieniu studiów; 

Zarządzenie nr 125 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 26.05.2020 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne w Uniwersytecie Łódzkim w roku akademickim 2020/2021
– załącznik nr 13 – WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE STUDENTÓW NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH
– załącznik nr 15 – WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA ZAJĘCIA NIEOBJĘTE PROGRAMEM STUDIÓW/ INDYWIDUALNYM PLANEM I PROGRAMEM STUDIÓW
– załącznik nr 16 – Wysokość opłat za powtarzanie przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz odpłatnych studiach prowadzonych w języku obcym (stacjonarnych i niestacjonarnych), z powodu niezadowalających wyników w nauce, w tym za powtarzanie przedmiotów objętych zaliczeniem warunkowym oraz powtarzanie przedmiotów po wznowieniu studiów.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Praktyki zawodowe

Zgodnie z rozporządzeniem MNiSW z dn. 16.10.2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia (…) na podstawie par. 1 na obszarze kraju objętego obszarem czerwonym w uczelniach nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki oraz w podmiotach prowadzących kształcenie doktorantów – zajęcia na studiach, studiach podyplomowych, w ramach kształcenia doktorantów oraz w ramach innych form kształcenia – są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Rozporządzenie dopuszcza wyjątek prowadzenia zajęć stacjonarnie, jeżeli niemożliwe jest ich przeprowadzenie w formie zdalnej. W takim przypadku zgodnie z par. 1 ust. 4 rozporządzenia decyzję w sprawie sposobu prowadzenia kształcenia podejmuje rektor lub kierownik innego podmiotu prowadzącego kształcenie doktorantów i określa warunki realizacji zajęć oraz korzystania z infrastruktury odpowiednio uczelni lub innego podmiotu zapewniające bezpieczeństwo osób prowadzących zajęcia i biorących w nich udział.

Z przesłanej treści komunikatu Rektora UŁ wynika, że Pani Rektor podjęła decyzję, że praktyki mają również odbywać się zdalnie lub w terminie późniejszym, a więc nie ma aktualnie możliwości przeprowadzenia praktyk w trybie stacjonarnym i mieszanym.

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →

Zdalny tryb zajęć – informacja !

Drodzy studenci !
W związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem w sobotę (24-10-2020 r.) weszły w życie nowe obostrzenia rządowe na terenie całego kraju. Jednym z nich jest wprowadzenie, do odwołania, w pełni zdalnego trybu zajęć dydaktycznych na uczelniach. Tzw. zajęcia praktyczne nie są już objęte tym wyjątkiem i również muszą odbywać się zdalnie lub w terminie późniejszym.
PROSZĘ ŚLEDZIĆ AKTUALNOŚCI !!!
Przypominamy o regularnym logowaniu się na konta uniwersyteckie oraz korzystanie po zalogowaniu z oprogramowania MS Teams, który jest obowiązującym komunikatorem w Uniwersytecie Łódzkim służącym do prowadzenia zajęć on-line. Uruchomienie Teams`ów bez uprzedniego zalogowania może skutkować rożnymi komplikacjami (np. brakiem zajęć w kalendarzu).

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) →
Page 1 of 53 12345...»