Aktualności

Apel Rektora UŁ ws. sytuacji epidemiologicznej.

Szanowni Państwo,

Pracownicy, Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego,

zwracam się do Państwa z apelem i serdeczną prośbą o bezwzględne przestrzeganie moich zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa osobistego pracowników i interesantów na Uniwersytecie Łódzkim. W szczególności bardzo proszę o ograniczenie wizyt w budynkach administracyjnych uczelni tylko do załatwienia spraw absolutnie niezbędnych, niemożliwych do rozstrzygnięcia drogą zdalną, niegromadzenie się, zachowywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z rozmówcami i współpracownikami, rygorystyczne wypełnianie zaleceń dziekanów dotyczących przebywania w obiektach wydziałowych, pracy w laboratoriach, korzystania z bibliotek oraz podczas badań terenowych.

Mój apel ma związek z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce w ostatnich dniach, w tym w województwie łódzkim. Jestem głęboko przekonany, że dotychczasowe działania władz UŁ, a przede wszystkim zrozumienie ograniczeń i przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa przez naszą społeczność akademicką spowodowało, iż na naszym uniwersytecie nie wystąpiło większe ognisko zakażeń, a stwierdzone przypadki infekcji i COVID-19 miały szczęśliwie łagodny przebieg. Ufam, iż stosując się do zaleceń bezpiecznej pracy i zasad jej organizacji zawartych we wprowadzonych regulaminach, unikniemy kwarantanny pracowników lub studentów i ich rodzin, a także przeżywania osobistych dramatów wynikających z infekcji koronawirusem.

Pozostając z wyrazami szacunku, życzę wszystkim dużo zdrowia.

Antoni Różalski

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

W kategorii: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Zostaw komentarz (0) ↓