Aktualności

Instytut Nauk Leśnych – Informacja dotycząca praktyk zawodowych

Instytut Nauk Leśnych

Informacja dotycząca praktyk zawodowych na kierunku Leśnictwo studia stacjonarne i niestacjonarne.

Miejsce praktyki odpowiadające wymogom Regulaminu Praktyk studenci powinni znaleźć we własnym zakresie. Szczególną uwagę proszę zwrócić na punkt 3 par. 1 Regulaminu.

Do końca czerwca studenci powinni złożyć Umowę o Organizację Praktyki Studenckiej zawartą pomiędzy Uczelnią a Zakładem Pracy przyjmującym studenta na praktykę. Umowa powinna być podpisana ze strony Uczelni przez Dyrektora Instytutu Nauk Leśnych, a ze strony Zakładu przez Kierownika jednostki, wraz z pieczęcią imienną tej osoby. Druki Umowy są  załącznikiem do Zarządzenia Rektora nr 7 z 29.10.2010 r, Dzienniczki Praktyk przekażę wszystkim zainteresowanym na początku marca.

Zgodnie z punktem 5 par. 1. Regulaminu praktyk, Dyrektor Instytutu może wyrazić zgodę na zaliczenie praktyki. Studenci chcący skorzystać z tej możliwości muszą najpóźniej do końca kwietnia złożyć podanie do Dyrektora Instytutu z prośbą o wyrażenie zgody na zaliczenie praktyki. Do podania muszą być dołączone koniecznie następujące alternatywne dokumenty:

– świadectwo pracy – w przypadku zatrudnienia na pełnym lub części etatu; na świadectwie musi być podany okres zatrudnienia, z którego będzie wynikać iż przepracowano co najmniej 20 dni po 8 godzin pracy,

– zaświadczenia o świadczeniu pracy w ramach umowy zlecenia podpisanego Kierownika jednostki wraz z pieczęcią imienną; na zaświadczeniu musi być podana liczba przepracowanych godzin. Do zaliczenia praktyk powinno być co najmniej 160 godzin.

Zaliczenie odbywać się będzie zgodnie z paragrafem 6. Regulaminu. Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na wymienione tam dokumenty. Należy je przedstawić w trakcie rozmowy zaliczeniowej, która jest niezbędna do uzyskania wpisu do indeksu. Rozmowa zaliczeniowa obowiązuje zarówno osoby, które odbędą praktykę w Zakładach Pracy, jak i te, które uzyskają zgodę Dyrektora  na zaliczenie praktyki na podstawie p 5  par. 1. Osoby zaliczające praktyki na podstawie pracy nie są zobowiązane do przedstawienia dziennika praktyk.

 

Opiekun Studenckich

Praktyk Zawodowych

dr inż. Zbigniew Neugebauer

dr inż. Katarzyna Żak

 

Regulamin Praktyk do pobrania w zakładce „Pliki do pobrania”

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Nabór w MNiSW

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w ubiegłym tygodniu opublikowane zostało ogłoszenie o naborze na stanowisko głównego specjalisty w Departamencie Współpracy Międzynarodowej (umowa na zastępstwo – długotrwała nieobecność pracownika):

https://nabory.kprm.gov.pl/mazowieckie/warszawa/glowny-specjalista,12480

Wszystkie szczegóły znajdują się w ogłoszeniu. Osoby zainteresowane zapraszamy do aplikowania. Dokumenty należy złożyć do 7.07.2017.

Z wyrazami szacunku,
Departament Współpracy Międzynarodowej

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →
Page 4 of 35 «...23456...»