Aktualności

Informacja – Studenci I-go roku

Szanowny Studencie pierwszego roku,

  • zapoznaj się z regulaminem studiów umieszczonym na stronie http://www.filia.uni.lodz.pl/strefa-studenta/regulamin-studiow/
  • dopilnuj, by przed końcem semestru  prowadzący zajęcia wpisał oceny w systemie USOS.
  • sprawdzaj aktualne dyżury wykładowców na stronie Filii UŁ.
  • korzystaj z systemu USOSweb. Zaglądanie do USOSweb powinno być codziennym zwyczajem każdego studenta.
  • zaglądaj od czasu do czasu na stronę internetową Filii. W zakładce dla studentów znajduje się wiele przydatnych informacji.
  • w przypadkach trudnych i wątpliwych kontaktuj się bezpośrednio z dziekanatem swojego kierunku studiów

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Egzaminy 2018/2019 – sesja letnia

Egzaminy 2018/2019 – sesja letnia
Rok I – 02 sem.
Mikologia dn. dr inż. Tomasz Kuc
– Ekologia dn. 18.09.2019 r . godz. 10.00  – dr hab. Dorota Zawadzka
– Nauka o surowcu drzewnym – dn. 28.09.2019  r. godz. 10.00 dr inż. Zbigniew Neugebauer
– Fizjologia roślin drzewiastych Edn. 25.09.2019 r.  ( środa ) godz. 10.00dr hab. Magdalena Arasimowicz-Jelonek
– Botanika leśna dn.  r. godz.  dr inż. Jacek Adamczyk
– Fitosocjologia leśna Edn.  r.– godz. 00 – dr inż. Krzysztof Olejniczak
Hydrologia dn.  r. godz.  – dr hab. Wojciech Jurasz,prof. UŁ
– Geomatyka w leśnictwie dn.  godz.  dr inż. Grzegorz Zajączkowski

Rok II – 04 sem.
-Typologia leśnaEdn.  godz.  – dr inż. Stanisław Dobrowolski
– Selekcja, nasiennictwo i szkółkarstwoE dn. . godz. – dr hab. Jan Kowalczyk, prof. UŁ
– Hodowla lasuE – dn.  godz.  – dr inż. Stanisław Dobrowolski
– Entomologia leśna – E dn. r. godz.prof. dr hab. Sławomir Mazur
– Produkcyjność lasu dn.  dr inż. Dariusz Pieniak
– Fitopatologia leśna dn godz. dr inż. Tomasz Kuc
Praktyka zawodowa
dn.   28.09.2019r. godz. 10.00   dr inż. Zbigniew Neugebauer; dr inż. Katarzyna Żak

Rok III – 06 sem. 
Ochrona przyrody E dn. 18.09.2019  r.  .  godz. 12.00dr hab. Dorota Zawadzka
Urządzanie lasu – Edn. r.    godz. .00   – dr inż. Katarzyna Żak
– Ochrona lasu – dn.   godzdr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
Inżynieria leśna E – dn. 24.10.2019  r.  . godz. 10.00   – dr inż. Józef Szewczyk –
Ergonomia i ochrona pracy dn.  . godz.  – dr inż. dr hab. Krzysztof Leszczyński –
– Lektorat – j angielski – dn.   r. godz.

Praktyka zawodowa – dn.  28.09.2019 r. godz..10.00  – dr inż. Katarzyna Żak; dr inż. Zbigniew Neugebauer

Posted in: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

ADMINISTRACJA – studia niestacjonarne, I stopnia, REKRUTACJA TRWA!

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć
Zapraszamy!
Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!! Szanowni Kandydaci – po zalogowaniu w systemie rekrutacji na kierunek Administracja – studia niestacjonarne – prosimy o złożenie dokumentów w dziekanacie Filii UŁ

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów
poniedziałek – piątek godz. 9:00 – 15:00
sobota – 9:00 – 13:00

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,

Wymagane dokumenty;
– 
świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Ogólne

Leave a Comment (0) →

ADMINISTRACJA – studia niestacjonarne, II stopnia – REKRUTACJA TRWA!

Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć!

Zapraszamy!

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!! Szanowni Kandydaci – po zalogowaniu w systemie rekrutacji na kierunek Administracja – studia niestacjonarne – prosimy o złożenie dokumentów
w dziekanacie Filii UŁ

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów
poniedziałek – piątek godz. 9:00 – 15:00
sobota – 9:00 – 13:00

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,

Wymagane dokumenty;
kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia oraz kserokopia suplementu wydane przez szkołę wyższą (oryginały do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Posted in: Administracja (niestacjonarne II stopnia), Ogólne

Leave a Comment (0) →

LEŚNICTWO – studia niestacjonarne, REKRUTACJA TRWA!

Rekrutacja od 25.09.2019 r.
Zapisy trwają do wyczerpania limitu przyjęć.
Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!!Szanowni Kandydaci – po zalogowaniu w systemie rekrutacji na kierunek leśnictwo – niestacjonarne – proszę o  złożenie dokumentów w dziekanacie Filii UŁ w Tomaszowie Mazowieckim

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów
poniedziałek – piątek godz. 9 – 13
sobota – 10 – 12

Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,

Rekrutacja – 2019/2020
1. Internetowa rektutacja strona http://rekrutacja.uni.lodz.pl
2. wymagane dokumenty;
– ś
wiadectwo dojrzałości ( oryginał do wglądu) i ksero
– 2 fotografie
– podanie kandydata (ANKIETA) (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)
– dowód osobisty (do wglądu)

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Ogólne

Leave a Comment (0) →
Page 4 of 46 «...23456...»