Aktualności

Dni otwarte w Filii Uniwersytetu Łódzkiego

U N I W E R S Y T E T   Ł Ó D Z K I
logo-footerFILIA W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Dni otwarte w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim:

02 czerwca 2015 r. – 9.30.-14.00.

W dniu 02 czerwca 2015 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim przy
ul. Konstytucji 3 maja 65/67 odbędą się Dni Otwarte. Serdecznie zapraszamy młodzież ze szkół średnich oraz rodziców i wszelkie osoby zainteresowane ofertą naszej Uczelni.

W programie przewidujemy ciekawe wykłady i prezentacje z zakresu zarządzania, leśnictwa, administracji oraz turystyki i rekreacji. Poza tym Goście Dni Otwartych będą mogli wysłuchać informacji o kierunkach realizowanych w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim. Zaprezentowane zostaną następujące kierunki studiów dziennych – stacjonarnych (bezpłatnych): Turystyka i Rekreacja, Leśnictwo, Zarządzanie oraz kierunek studiów niestacjonarnych – Administracja.

Poza tym nasi Goście będą mogli wysłuchać studentów kierunku Turystyka i Rekreacja, którzy zaprezentują relacje z wyjazdów terenowych do Norwegii i w Polskę Północną oraz zobaczyć prezentację z wyjazdów na Targi Turystyczne w Berlinie.

Poniżej znajdą Państwo program Dni Otwartych w Filii UŁ w czerwcu 2015 :

9.30.   Powitanie i prezentacja strony internetowej Filii UŁ oraz profilu Filii UŁ w serwisie Facebook

10.00. Prezentacja z wyjazdu Studentów 3 roku Turystyki i Rekreacji do Norwegii (maj 2015 r.)

10.30. Wykład kierunku Zarządzanie: Logistyka czyli nowoczesne studia w innowacyjnej gospodarce.

11.00. Wykład kierunku Turystyka i Rekreacja: Fabryki samochodów jako walor turystyczny przykład Autostadt w Niemczech oraz Fabryk Ferrari i Lamborghini we Włoszech.

11.30. Wykład kierunku Zarządzanie: Jak zrozumieć współczesny świat ekonomii i … zarobić na tym pieniądze.

12.00. Prezentacja studentów kierunku Turystyka i Rekreacja – wyjazd terenowy Polska Północna 2015.

12.30. Wykład kierunku Zarządzanie: Lepiej zarządzać niż być zarządzanym czyli studia na kierunku zarządzanie.

13.00. Wykład kierunku Turystyka i Rekreacja: Fabryki samochodów jako walor turystyczny przykład Autostadt w Niemczech oraz Fabryk Ferrari i Lamborghini we Włoszech.

13.30. Wykład kierunku Administracja.

Równolegle z prezentacjami na holu Filii UŁ odbędzie się pokaz Studentów Turystyki i Rekreacji prezentujący regiony turystyczne świata na podstawie tegorocznego wyjazdu na Targi Turystyczne w Berlinie.

W godzinach 10.00-11.00 odbędzie się także pokaz – warsztat Fitness – Zumba.

Na Dniach Otwartych będą także zaprezentowane kierunki studiów: Zarządzanie, Leśnictwo, Administracja oraz Turystyka i Rekreacja. Omówione zostaną programy nauczania oraz przebieg studiów.

Koniec Dni Otwartych przewidujemy na godz. 14.00.

Zapraszamy !

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

Instytut Nauk Leśnych – kierunek leśnictwo

STUDENCI W PUSZCZY

W dniach 10-12 czerwca 2013 r. studenci trzeciego roku leśnictwa w Instytucie Nauk Leśnych Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim odbyli ćwiczenia terenowe oraz zajęcia fakultatywne w Puszczy Białowieskiej pod opieką dr Doroty Zawadzkiej oraz dra Stanisława Dobrowolskiego.

Białowieski Park Narodowy jest najstarszym parkiem narodowym w Polsce – powstał w 1921 r. Został powołany aby chronić ostatnie na niżu Europy lasy naturalne o cechach pierwotnych. Symbolem Parku jest żubr, który jednocześnie jest największym ssakiem Europy.

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

W ramach zajęć studenci mieli okazję zwiedzić Park Pałacowy utworzony przy nieistniejącej już rezydencji carskiej. Obecnie w parku znajduje się ok. 90 gatunków drzew i krzewów, pomiędzy którymi rozciągają się malownicze łąki z bujną roślinnością kwiatową. Na terenie Parku Pałacowego znajduje się także siedziba dyrekcji oraz biura BPN i Muzeum Przyrodniczo-Leśne. Można w nim zobaczyć wiele interesujących ekspozycji związanych z Puszczą Białowieską, np.: charakterystyczne zbiorowiska roślinne, zjawiska przyrodnicze, procesy ekologiczne oraz zwierzęta, grzyby i rośliny.

Studenci mieli okazję zobaczyć także przebudowywane obecnie drzewostany „pocenturowskie” – powstałe w wyniku rabunkowej gospodarki przed i po I wojnie światowej, odnowienia naturalne, bagna i łąki, które częściowo zostały uznane za użytki ekologiczne i są systematycznie wykaszane w celu zachowania siedlisk rzadkich gatunków ptaków oraz gruntową szkółkę leśną Nadleśnictwa Hajnówka i Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” Nadleśnictwa Białowieża.

Szkółka leśna Nadleśnictwa Hajnówka zajmuje powierzchnię 5,50 ha. Prowadzi się na niej produkcję sadzonek drzew, które występują naturalnie w Puszczy Białowieskiej. Wszystkie sadzonki pochodzą z nasion zebranych wyłącznie z wyselekcjonowanych drzewostanów rodzimych. Szkółką kieruje leśniczy Jerzy Sieduń. Zasadniczym celem szkółki jest produkcja materiału sadzeniowego na potrzeby nadleśnictw puszczańskich (Białowieża, Browsk i Hajnówka) oraz prywatnych odbiorców zalesiających grunty porolne. W szkółce produkowane są następujące gatunki lasotwórcze: sosna zwyczajna, świerk pospolity, dąb szypułkowy, grab pospolity, klon zwyczajny, olsza czarna. Szkółka składa się z czterech kwater, kompostowni oraz systemu nawodnienia. Ciekawym faktem jest, że szkółka nie ma problemów ze szkodnikami owadzimi.

Ośrodek Edukacji Leśnej „Jagiellońskie” został utworzony w 1998 roku w Nadleśnictwie Białowieża, w Leśnym Kompleksie Promocyjnym Puszcza Białowieska na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Białymstoku. Ośrodek ma do dyspozycji 50 miejsc w salach edukacyjnych oraz sprzęt audiowizualny, dzięki czemu mogliśmy wysłuchać prezentacji na temat Puszczy Białowieskiej, jej formach i sposobach ochrony.

Po prezentacji udaliśmy się w teren, gdzie mogliśmy zobaczyć m.in. zamierające drzewostany spowodowane gradacją kornika drukarza, metody grodzenia i zabezpieczania upraw przed szkodami od zwierzyny, powierzchnię doświadczalną z naturalnym odnowieniem jodły pospolitej oraz jedną z polan, na której często można zobaczyć żubry; nam się niestety nie udało. Na zakończenie zajęć studenci przeszli Szlakiem Dębów Królewskich, który przybliżył im dawne czasy. Szlak ten rozpoczyna się i kończy na polanie Stara Białowieża (ok. 6 km na północ od Białowieży). Uroczysko przylega do koryta rzeki Łutownia.

Według tradycji to w Starej Białowieży miał się znajdować dwór myśliwski, pochodzący z XVI wieku – z okresu panowania Zygmunta Starego. Znaleziono w tym miejscu fundamenty zabudowań, piec oraz rozsiane na terenie całego uroczyska kurhany.

 

W 1976 roku z inicjatywy Jacka Wysmułka i Lecha Miłkowskiego wytypowano miejsce z dużym skupiskiem dębów o wymiarach pomnikowych. Uroczyste oddanie szlaku Królewskich Dębów do użytku nastąpiło 11 maja 1979 roku. Pierwotnie szlak tworzyły 24 dęby (obecnie 22). Każde drzewo posiada tabliczkę z nazwą, opisem, wymiarami i wiekiem. Szlak ma przybliżać zwiedzającym sylwetki władców Polski i Litwy oraz ich związki z Puszczą Białowieską.

 

Najważniejsze są potrzeby hodowlano-ochronne. Jedna trzecia obszaru jest całkowicie wyłączona z użytkowania. Zrezygnowano także z występujących powszechnie wieków rębności oraz zostawia się 5-20% wydzieleń drzew bez prowadzenia zabiegów oraz z martwym drewnem (szczególnie liściaste oraz dziuplaste). Zręby zupełne w przypadku drzewostanów niezgodnych z siedliskiem są ograniczane do minimum. Preferowane są natomiast naturalne odnowienia lasu poprzez cięcia stopniowe i odsłanianie młodszego pokolenia. Wszelkie działania mają na celu zachowanie tych przyrodniczo cennych obszarów.

Wyjazd był bardzo owocny i – zdaniem studentów, powinien być kontynuowany w latach następnych.

Sierpień 2013 r.

Autorzy tekstu: Marta Kędziora, Iwona Ludwiczak, Anna Makowska

Posted in: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne

Leave a Comment (0) →

Terminy zjazdów 2014/15

Terminy zjazdów dla kierunku administracja w roku akademicki m 2014/15

(piątki dotyczą jedynie studiów I stopnia)

 

Semestr zimowy:

 1. 10 – 12 X;
 2. 17 – 19 X;
 3. 24 – 26 X;
 4. 7 – 9 XI;
 5. 21 – 23 XI;
 6. 5 – 7 XII;
 7. 12 – 14 XII;
 8. 9 – 11 I;
 9. 16 – 18 I;
 10.  30 I – 1 II.

Semestr letni:

 1.  13 II – 15 II;
 2.  20 II – 22 II;
 3.  6 III – 8 III;
 4.  13 III – 15 III;
 5.  27 III – 29 III;
 6.  10 IV – 12 IV;
 7.  17 IV – 19 IV;
 8.  8 V – 10 V;
 9.  22 V – 24 V;
 10.  29 V – 31 V

Posted in: Administracja (niestacjonarne II stopnia)

Leave a Comment (0) →

Terminy zjazdów semestr letni

Terminy zjazdów dla kierunku administracja w roku akademicki m 2014/15

(piątki dotyczą jedynie studiów I stopnia)

Semestr zimowy:

 1. 1.      10 – 12 X;
 2. 2.     17 – 19 X;
 3. 3.     24 – 26 X;
 4. 4.     7 – 9 XI;
 5. 5.     21 – 23 XI;
 6. 6.     5 – 7 XII;
 7. 7.     12 – 14 XII;
 8. 8.     9 – 11 I;
 9. 9.     16 – 18 I;
 10. 10. 30 I – 1 II.

 Semestr letni:

 

 1. 1.      13 II – 15 II;
 2. 2.     20 II – 22 II;
 3. 3.     6 III – 8 III;
 4. 4.     13 III – 15 III;
 5. 5.     27 III – 29 III;
 6. 6.     10 IV – 12 IV;
 7. 7.     17 IV – 19 IV;
 8. 8.     8 V – 10 V;
 9. 9.     22 V – 24 V;

10. 29 V – 31 V

Zjazdy nieparzyste:  1,3,5,7,9

Zjazdy parzyste: 2,4,6,8,10

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 35 of 39 «...1020303334353637...»