Aktualności

ZARZĄDZANIE – studia niestacjonarne I stopnia, REKRUTACJA

Zapisy

od 2020-08-03 12:00:00 do 2020-09-15 23:59:59
Z uwagi na panującą w kraju sytuację wskazane terminy mogą ulec zmianie.

Link rekrutacyjny:
https://rekrutacja.uni.lodz.pl/

UWAGA !!! Szanowni Kandydaci – po zalogowaniu w systemie rekrutacji na kierunek Zarządzanie – studia niestacjonarne – prosimy o złożenie dokumentów w dziekanacie Filii UŁ

Terminy i miejsce przyjmowania dokumentów
podczas dyżurów dziekanatu
Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Konstytucji 3 Maja 65/67, pokój 2
tel. (44) 724 97 20,

Wymagane dokumenty;
– 
świadectwo dojrzałości (kserokopia oraz oryginał do wglądu Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej)
– 2 fotografie (zgodne z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych)
– podanie kandydata (wydrukowane z systemu rekrutacji)
– teczka aktowa (jasna)

Posted in: Ogólne, Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Uchwała Senatu UŁ w sprawie zmian w programach studiów prowadzonych w Filii.

Incydentalne zmiany w programach studiów związanych z obowiązującym w RP
stanem epidemii

Uchwała nr 752 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego.

Załącznik – Wydział Filia Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne)

Leave a Comment (0) →

Studenckie praktyki zawodowe

Szanowni Państwo, poniżej znajdują się informacje dotyczące zasad odbywania studenckich praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego SARS-CoV-2.

Zarządzenie dziekana

Poniżej znajduje się:

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Stypendia i zapomogi dla studentów UŁ – pakiet informacji

Komunikat Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 18-06-2020 r.

Przedstawiamy zasady składania wniosków o zapomogi, stypendia socjalne oraz stypendia dla osób niepełnosprawnych. Mowa głównie o tych świadczeniach, które będą udzielane w roku akademickim 2020/2021. Poniżej zamieszczono garść informacji dla wszystkim zainteresowanych studentów i doktorantów.

Stypendium socjalne

Wnioski należy wysyłać pocztą tradycyjną na adres Centrum Obsługi Studentów i Doktorantów, Sprawy Bytowe, ul. Lumumby 1/3, 91-404 Łódź.

Dokumenty można składać również poprzez skrzynkę podawczą dostępną w COSiD SB (poniedziałek–piątek, 7.30–14.00)od 1 lipca br. Wnioski należy składać w zaklejonej kopercie.

Z powodu bieżącej sytuacji epidemicznej zachęcamy studentów do wysyłania wniosków drogą pocztową.

Prosimy o korzystanie z generatora dokumentów – ułatwi on skompletowanie wniosku.

Wnioski o stypendium dla osób niepełnosprawnych

Wygenerowany w USOSweb i podpisany wniosek należy złożyć w COSID w taki sam sposób, jak wnioski o przyznanie stypendium socjalnego. Wnioski należy składać od 1 lipca br.

Wnioski o zapomogę

· na rok akademicki 2019/2020

Wypełnione formularze ze strony oraz wygenerowane i podpisane wnioski z systemu USOSweb można składać mailowo do 30 września br. na odpowiedni adres ze strony.

· na rok akademicki 2020/2021

Tury w USOSweb dla wniosków o przyznanie zapomogi na rok akademicki 2020/21 będą otwarte od 1 października 2020 r.

Wnioski o stypendium rektora

Termin składania wniosków będzie podany we wrześniu na stronie.

Decyzje o terminach i sposobie przyjmowania wniosków o świadczenia socjalne dla studentów, którzy podejmą studia na I roku w roku akademickim 2020/21, zostaną podjęte w późniejszym terminie. Prosimy śledzić najnowsze komunikaty na stronie.

Wezwania do uzupełnienia dokumentów będą wysyłane pocztą elektroniczną na adres uniwersytecki studenta.

Wszystkie informacje są udzielne drogą mailową lub telefoniczną. Kontakt telefoniczny jest dostępny w godz. 9:00–13:00 codziennie z wyłączeniem środy.

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Wznowienie opłat za usługi edukacyjne UŁ.

Informujemy, że z dniem 31 maja 2020 r. skończył się okres zawieszenia obowiązku uiszczenia opłat za usługi edukacyjne wprowadzony Zarządzeniem nr 107 Rektora UŁ z dnia 31 marca 2020 r. Dla studentów oznacza to obowiązek uregulowania tych opłat w terminach przesuniętych o okres zawieszenia, czyli termin 15 kwietnia zostaje przesunięty na 15 czerwca 2020 r., a termin 15 maja na 15 lipca 2020 r. itd. 

Przypominamy, że opłaty za usługi edukacyjne zostały obniżone o 20% – w przypadku opłaty ustalonej za jeden semestr, a o 10% – w przypadku opłaty ustalonej za cały rok. Studenci mogą sobie potrącić należną im zniżkę już od pierwszej należnej raty. Procent nalicza się od całej kwoty i odejmuje od wysokości pierwszej raty. Jeśli zniżka jest wyższa od pierwszej raty, wtedy różnica przechodzi na ratę kolejną itd. 

Od 1 czerwca 2020 r. wznawia się również naliczanie odsetek od nieuregulowanych zaległości lub nieterminowych wpłat, w związku z czym zaleca się studentom ich niezwłoczne uregulowanie.

Studenci, którzy znaleźli się obecnie w trudnej sytuacji materialnej mają prawo ubiegać się o ulgi określone w odpowiednich uchwałach Senatu UŁ (416 z 15 kwietnia 2019 r. albo w przypadku cudzoziemców – w 417 z 15 kwietnia 2019 r.)

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Apel Rektora UŁ ws. sytuacji epidemiologicznej.

Szanowni Państwo,

Pracownicy, Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego,

zwracam się do Państwa z apelem i serdeczną prośbą o bezwzględne przestrzeganie moich zarządzeń dotyczących bezpieczeństwa osobistego pracowników i interesantów na Uniwersytecie Łódzkim. W szczególności bardzo proszę o ograniczenie wizyt w budynkach administracyjnych uczelni tylko do załatwienia spraw absolutnie niezbędnych, niemożliwych do rozstrzygnięcia drogą zdalną, niegromadzenie się, zachowywanie bezpiecznej odległości w kontaktach z rozmówcami i współpracownikami, rygorystyczne wypełnianie zaleceń dziekanów dotyczących przebywania w obiektach wydziałowych, pracy w laboratoriach, korzystania z bibliotek oraz podczas badań terenowych.

Mój apel ma związek z dużym wzrostem zakażeń koronawirusem w Polsce w ostatnich dniach, w tym w województwie łódzkim. Jestem głęboko przekonany, że dotychczasowe działania władz UŁ, a przede wszystkim zrozumienie ograniczeń i przestrzeganie procedur oraz zasad bezpieczeństwa przez naszą społeczność akademicką spowodowało, iż na naszym uniwersytecie nie wystąpiło większe ognisko zakażeń, a stwierdzone przypadki infekcji i COVID-19 miały szczęśliwie łagodny przebieg. Ufam, iż stosując się do zaleceń bezpiecznej pracy i zasad jej organizacji zawartych we wprowadzonych regulaminach, unikniemy kwarantanny pracowników lub studentów i ich rodzin, a także przeżywania osobistych dramatów wynikających z infekcji koronawirusem.

Pozostając z wyrazami szacunku, życzę wszystkim dużo zdrowia.

Antoni Różalski

Rektor Uniwersytetu Łódzkiego

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Ogólne, Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

UWAGA – dyżury w dziekanacie

Szanowni Państwo,
od dnia 09-06-2020 wznawiamy obsługę studentów w dziekanacie (dyżury).

Dyżury będą odbywały się w następujące dni i godziny:

wtorek – godz. 10:00 – 13:00
środa – godz. 10:00 -13:00
czwartek – godz. 10:00 – 13:00

Każdą wizytę w dziekanacie należy uzgodnić drogą mailową. – filiaul@uni.lodz.pl
W treści maila należy podać godzinę i cel wizyty oraz kierunek studiów.

Każdy student wchodzący do budynku Filii UŁ zobowiązany jest przestrzegać i pamiętać o zachowaniu reżimu sanitarnego. (maseczka, jednorazowe rękawiczki)

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

Dyplomowanie 2020

Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się informacje dotyczące składania prac dyplomowych, przeprowadzania i przygotowania egzaminu dyplomowego oraz wzory strony tytułowej jak i oświadczenia do pracy dyplomowej.

Poniżej wzór strony tytułowej i oświadczenia, dostępny także w zakładce pliki do pobrania.
Strona tytułowa i oświadczenie 2020 – Zarządzanie I stopnia – niestacjonarne – NOWE

Posted in: Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Dyplomowanie 2020

Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się informacje dotyczące składania prac dyplomowych, przeprowadzania i przygotowania egzaminu dyplomowego oraz wzory strony tytułowej jak i oświadczenia do pracy dyplomowej.

Poniżej wzór strony tytułowej i oświadczenia, dostępny także w zakładce pliki do pobrania.
Strona tytułowa i oświadczenie 2020 – Zarządzanie I stopnia – stacjonarne – NOWE

Posted in: Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Dyplomowanie 2020

Szanowni Państwo,
poniżej znajdują się informacje dotyczące składania prac dyplomowych, przeprowadzania i przygotowania egzaminu dyplomowego oraz wzory strony tytułowej jak i oświadczenia do pracy dyplomowej.

Poniżej wzór strony tytułowej i oświadczenia, dostępny także w zakładce pliki do pobrania.
Strona tytułowa i oświadczenie 2020 – Turystyka i rekreacja I stopnia – stacjonarne – NOWE

Posted in: Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 50 12345...»