Aktualności

Targi pracy UŁ

Już 14 listopada na Wydziale Zarządzania (ul. Matejki 22/26) odbędą się XV Targi Pracy na UŁ – największa tego typu impreza dla studentów i absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego. Rokrocznie wydarzenie przyciąga około 5 000 studentów i absolwentów oraz ponad 40 pracodawców oferujących praktyki, staże i pracę.

W tym roku wśród wystawców pojawią się Partnerzy Główni całego przedsięwzięcia – CERI i Nordea, oraz firmy takie jak Accenture, UPS, Philips czy Rossmann. Nie zabraknie przedstawicieli branży finansowej, BPO i IT. Do grona pracodawców, którzy zaprezentują się na Targach dołączyły również mniejsze przedsiębiorstwa oraz kilka organizacji pozarządowych, które poszerzają ofertę skierowaną do poszukujących doświadczenia zawodowego.

Dzięki merytorycznemu wsparciu agencji pracy Randstad o 10:30 w auli A0 uczestnicy Targów będą mogli wziąć udział w prelekcji na temat budowania wizerunku za pośrednictwem platformy LinkedIn, którą poprowadzi Mateusz Żydek – specjalista public relations i dziennikarz. O 13:00 w auli A0 wystąpi gość specjalny, Aleksandra Radomska z Mamwątpliwość.pl, blogerka, która zdradzi „Czego nie wiesz o pracy influencera i czego możesz mu zazdrościć, a nawet się od niego nauczyć?”.

Posted in: Ogólne, Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Zaproszenie dla studentów.

Koło Naukowe Administracji Publicznej i Zarządzania Publicznego
zaprasza wszystkich studentów na spotkanie:

Samorządność i społeczeństwo obywatelskie:
teoria a praktyka

15.11.2019 (piątek) od godz. 18.00 w Filii UŁ (Aula 2)

Gośćmi spotkania będą:

Dr Łukasz Perlikowski (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie),

wygłosi referat p.t. „Podstawy samorządności w kontekście projektu społeczeństwa obywatelskiego”


Marek Kubiak (Członek Zarządu Powiatu Tomaszowskiego),

wygłosi referat p.t. „Społeczeństwo obywatelskie i samorządność z perspektywy praktyka”

Po wystąpieniach Gości przewidziana jest dyskusja.
Prowadzenie spotkania: Dr Michał Rupniewski

Serdecznie zapraszamy! Zarząd KNAPiZP

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →

Stypendium Rektora

Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczeni niż UŁ zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o skali ocen obowiązującej w uczelni oraz o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innym wydziale niż Filia UŁ w Tomaszowie Mazowieckim zobowiązani są dołączyć do wniosku zaświadczenie o ocenach z egzaminów i zaliczeń przedmiotów nie kończących się egzaminem uzyskanych na ostatnim roku studiów, informację o terminie uzyskania wszystkich zaliczeń i o dacie ukończenia studiów.

     Niezłożenie zaświadczenia albo złożenie go po 23 października jest jednoznaczne z niespełnieniem warunku uzyskania punktów za wysoką średnią ocen.

      Wnioski o stypendium rektora oceniane są metodą punktową tj. za wysoką średnią ocen i za każde uznane osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysoki wynik sportowy przyznawana jest określona liczba punktów stypendialnych. Oceniane są wyłącznie osiągnięcia uzyskane w roku akademickim poprzedzającym rok akademickim, na który został złożony wniosek o stypendium rektora tzn. wniosek złożony w roku akademickim 2019/2020 powinien zawierać osiągnięcia uzyskane w roku akademickim 2018/2019.Za poszczególne rodzaje osiągnięć: średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia artystyczne oraz osiągnięcia sportowe przyznane może być nie więcej niż po 50 punktów. Punkty te sumują się. Całkowita suma punktów stypendialnych nie może przekroczyć 200 punktów.

      Stypendium rektora przyznawane jest 10% najlepszych studentów każdego kierunku studiów prowadzonego w UŁ. Stypendium przyznawane jest w skali czterostopniowej. Wysokość stypendium i jego zróżnicowanie dla poszczególnych stopni ustala Rektor w porozumieniu z URSS.

Zgodnie z §31 ust. 8 i 9, wysokość stawek stypendium rektora dla
najlepszych studentów w roku akademickim 2019/2020 zostanie określona
osobnym zarządzeniem Rektora UŁ, które będzie podane do wiadomości przed
rozpoczęciem wypłat świadczeń.

     Stypendium rektora
przyznawane jest na okres 9 miesięcy i wypłacane jest na podany numer
konta bankowego studenta począwszy od miesiąca, w którym został złożony
wniosek. Wypłaty dokonywane są do końca każdego miesiąca, za wyjątkiem
stypendium za październik, które jest wypłacane do końca listopada.

Posted in: Administracja (niestacjonarne II stopnia)

Leave a Comment (0) →

Aktywacja kont studenckich AD w UsosWeb

Wszyscy studencki logują się do USOSweb loginem z AD studenckiego, należy przejść proces migracji konta:
Proszę wejść na stronę https://logowanie.uni.lodz.pl

2. W polu Identyfikator należy wpisywać PESEL – wyświetli się komunikat na czerwonym polu ‘Zmiana sposobu logowania’ w tekście proszę kliknąć ‘Kliknij tutaj

3. Aktywacja konta studenckiego:
– w polu Identyfikator należy wpisać PESEL
– następnie ‘Hasło otrzymane przy rejestracji’ lub ostatnie hasło którym pomyślnie logowano się do USOSweb.
– następnie kliknąć ‘Zatwierdź’.

4. W przypadku, gdy poświadczenia nie działają lub nie pamiętam hasła:

– na stronie https://logowanie.uni.lodz.pl
– Pod polem Hasło należy kliknąć Nie pamiętasz hasła? następnie w polu Identyfikator należy wpisać PESEL i Zatwierdź
– nowe hasło przyjdzie na prywatny adres mail podany podczas rekrutacji / zarejestrowany w USOS.

Po zmianie hasła na nowe powracamy do pkt.2.

5. Twój nowy login to: imie.nazwisko@unilodz.eu .

Nowe konto AD studenckie zostało utworzone.
Uwaga: przy popularnych nazwiskach w loginie po nazwisku może być dodana dodatkowa liczba rozróżniająca użytkowników.

6. W polu ‘Zmień hasło’ należy wpisać nowe hasło.

Uwaga: hasło musi spełniać wymogi bezpieczeństwa: min. 8 znaków, Duża i mała litera, cyfra, bez powiązań z 3 kolejnych liter z identyfikatora, nazw własnych, haseł poprzednich.

W polu ‘Powtórz nowe hasło’ należy powtórzyć nowe hasło.

Oznaczyć checkbox o zapoznaniu się z regulaminem, następnie ‘Zatwierdź’.

Nowe konto AD studenckie z hasłem jest już gotowe.

Od tego momentu wszystkie wiadomości / powiadomienia przesyłane z USOSweb będą wysyłane na pocztę UŁ studencką na Office 365, której loginem jest ten sam identyfikator i hasło jak do AD studenckiego. Prywatny adres mail wykorzystywany będzie wyłącznie do przypomnienia hasła.

Posted in: Administracja (niestacjonarne I stopnia), Administracja (niestacjonarne II stopnia), Administracja podyplomowa (niestacjonarne), Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia), Leśnictwo (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja (stacjonarne I stopnia), Turystyka i rekreacja podyplomowe (niestacjonarne), Zarządzanie (niestacjonarne I stopnia), Zarządzanie (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 46 12345...»