Aktualności

LEŚNICTWO (S) – EGZAMINY 2018/2019

Egzaminy 2018/2019 – sesja zimowa

Rok I – 01 sem.
Zoologia  E – dn.  r.  godz.  .00dr inż. Dorota Zawadzka
Chemia – dn. r.   godz. ..00 –  dr inż. Katarzyna Sikora
Matematyka i statyst. matem.  E – dn. r.   godz. – dr Joanna Gonicka
Dendrologia  E – dn. r.  godz. dr inż. Jacek Adamczyk
Fizyka dn.  godz.  – dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
Propedeutyka dn. godz. – dr inż. Stanisław Dobrowolski
Meteorologia i klimat. leśna – dn. 24.01.2019 r. godz. 9.30 dr hab. Wojciech Jurasz, prof. UŁ
Informatyka – dn.  godz.  – dr Jan Rogowski

Rok II – 03 sem.
Dendrometria  – dn.  r.  godz. 00dr inż. Dariusz Pieniak
Maszynoznawstwo leśne E – dn.  r.   godz.  .00dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ
Ekologiczne podst. HL  E – dn.  r.  godz. 00 dr inż. Stanisław Dobrowolski
Entomologia leśna  E – dn.  r.  godz. 00 prof. dr hab. Sławomir Mazur
Podstawy łowiectwa – dn.  godz.  – dr inż. Piotr Ozga
Fitopatologia leśna E – dn. dr inż. Tomasz Kuc

Rok III – 05 sem.
Użytkowanie lasu  E –  dn. 23.01.2019 r. godz. 12.00dr inż. Zbigniew Neugebauer
Ochrona lasu  E – dn. godz. – dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
System inform. przestrz. – dn.  godz. – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Socjologia / psychologiadn.   r.  godz. .00– dr hab. Andrzej Majer, prof. nadzw. UŁ
Podstawy urządzania lasu  E -dn.  r.  godz.  – dr inż Katarzyna Żak

Rok IV – 07 sem.
Prawo i administracja dn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski, prof UŁ
Ekonomia Filozofia/Etyka – dn. godz.  – dr hab, Lech Płotkowski, prof. UŁ
Systemy inf. przestrz.dn. godz.  – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
Zarządzanie gospodarstwem leśnym  Edn. godz. – dr hab. Lech Płotkowski
Edukacja przyrodniczo-leśna- dn. godz. – dr hab. Wojciech Jurasz, prof. nadzw. UŁ
Filozofia/Ekonomia/Etyka – dn. godz. dr hab. Lech Płotkowski, prof. UŁ

Posted in: Leśnictwo (stacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

LEŚNICTWO (Z) – Egzaminy 2018/2019

Egzaminy 2018/2019 –  sem. zimowy

Rok I – 01 sem.
Dendrologia  E – dn. – r. godz.  – dr inż. Jacek Adamczyk
Zoologia leśna – dn. – r. godz.  – dr inż. Dorota Zawadzka
Chemia  E – dn.  r. godz.5  – dr inż. Katarzyna Sikora
Fizyka – dn. r. godz.  dr hab. Stanisław Bednarek, prof. UŁ
Matematyka E – dn. r. godz.  – dr Joanna Gonicka
Informatyka – dn. r. godz.  – dr inż. Bartosz Pewniak
Meteorologia i klimatologia leśna -dn. r.dr hab. Wojciech Jurasz, prof. UŁ

Rok II – 03 sem.
Podstawy łowiectwa  dn. r.  godz. – dr inż. Piotr Ozga
Dendrometria  – dn.  godz. – dr inż. Dariusz Pieniak
Maszynoznawstwo -dn.  r. godz..00  – dr hab. Jacek Brzózko, prof. UŁ
Ogólna hodowla lasu  E – dn. godz. – dr inż. Andrzej Matysiak
Entomologia leśna E – dn.  – prof. dr hab. Sławomir Mazur
EPHL – dn. r.  – dr inż. Piotr Ozga
Fitopatologia leśna E – dn. dr inz. Tomasz Kuc

Rok III – 05 sem.
Socjologia – dn.  – dr hab. Andrzej Majer, prof.nadzw. UŁ
Systemy inform. przest. – dn.  godz. – dr inż. Grzegorz Zajączkowski
lektorat.  – dn.  godz. – mgr Joanna Matysiak
Ochrona lasu  E – dn. – dr hab. Marcin Smoleński, prof. UŁ
Podstawy urządzanie lasu  E –  dr  inż. Katarzyna Żak
Użytkowanie lasu  E – dn.  20.01.2018 r.  godz..10.00dr inż Zbigniew Neugebauer

Rok IV – 07 sem.
Prawo i administracja  dn.  r. – prof. dr hab. Stanisław Zając
Historia leśnictwa – dn.  godz. prof. dr hab. Stanisław Zając
Ergonomia i ochrona pracy – dn. godz. – dr hab. Krzysztof Leszczyński
Ekonomika lesnictwa – dn. r. godz. – prof.dr hab. Stanisław Zając

Posted in: Leśnictwo (niestacjonarne I stopnia)

Leave a Comment (0) →

Życzenia

Zdrowych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych szczęśliwych zdarzeń

w nadchodzącym Nowym Roku

wszystkim Studentom oraz Pracownikom

życzy

Pełnomocnik Rektora UŁ ds. Filii

w Tomaszowie Mazowieckim

Posted in: Ogólne

Leave a Comment (0) →
Page 2 of 43 12345...»