Aktualności

8. edycja Konkursu o certyfikat dla szkół wyższych

Wpisz opis obrazka8. edycja Konkursu „Uczelnia Liderów” – nabór według nowych zasad! 

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w 8. edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „UCZELNIA LIDERÓW 2018”. W tym roku, po raz pierwszy, nasz konkurs odbywa się według nowych zasad. O certyfikat „Uczelnia Liderów” mogą aplikować zarówno uczelnie, jak również – samodzielnie – ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały). Certyfikat może więc być przyznany, tak jak do tej pory, całej uczelni, ale także (NOWOŚĆ)poszczególnym wydziałom uczelni, które uzyskują samodzielność w zakresie poddania się procedurze certyfikacji. „Uczelnia Liderów” to drugi – obok „Studiów z Przyszłością” – konkurs akredytacyjny Fundacji. Zapraszamy do udziału w tej inicjatywie!  Szczegółowe informacje: http://www.uczelnia-liderow.pl

Materiały informacyjne:

Zgłoszenie do Programu – kliknij!

Strona www Programu – kliknij!

Regulamin – kliknij!

O PROGRAMIE

Program „Uczelnia Liderów” to drugi obok „Studiów z Przyszłością”, konkurs akredytacyjny Fundacji, kierowany do szkół wyższych. W konkursie „Uczelnia Liderów” już po raz ósmy wyróżnimy w tym roku najlepsze polskie uczelnie, a także ich podstawowe jednostki organizacyjne, kształcące LIDERÓW SPOŁECZNYCH – absolwentów wyposażonych w umiejętności i kompetencje liderskie. Państwa uczelnia / wydział zasługuje na certyfikat, jeśli prowadzi studia w taki sposób, by uczyć studentów kreatywności, samodzielności intelektualnej, umiejętności podejmowania decyzji, odpowiedzialności, komunikatywności, pewności siebie oraz innych cech przydatnych w pełnieniu ról przywódczych we współczesnym społeczeństwie i państwie.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! Zgłoszenia w 8. edycji przyjmujemy w terminie do 23 marca 2018 roku.

MISJA KONKURSU

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytujemy szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę z podmiotami rynku pracy.

Certyfikat „Uczelnia Liderów” otrzymało dotychczas kilkadziesiąt znakomitych polskich szkół wyższych, w tym m.in. Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Politechnika Świętokrzyska, Collegium Civitas, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego i wiele innych. Warto dołączyć do prestiżowego klubu Uczelni Liderów, który konsekwentnie tworzymy od 2011 roku, kiedy to odbyła się pierwsza edycja programu certyfikacyjnego Fundacji.

Wyniki tegorocznej, VIII edycji Programu „Uczelnia Liderów” poznamy w czerwcu 2018 roku, podczas uroczystej Gali Finałowej Uczelni Liderów w Pałacu Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.

ZGŁOSZENIE

Warunkiem uczestnictwa w Programie „Uczelnia Liderów” jest przesłanie na adres biura Programu wypełnionego zgłoszenia i ankiety certyfikacyjnej. Zgłoszenie należy przesłać zarówno drogą elektroniczną, jak i pocztą tradycyjną na adresy: poczta@certyfikat-uczelnia.pl oraz Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, ul. Rodakowskiego 14/168, 41-219 Sosnowiec. Ankietę certyfikacyjną należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres: poczta@certyfikat-uczelnia.pl. W przypadku drogi tradycyjnej (pocztowej) o przyjęciu zgłoszenia decyduje data stempla pocztowego, a nie data dostarczenia zgłoszenia do siedziby organizatora.

TERMIN PRZYJMOWANIA ZGŁOSZEŃ: do 23 marca 2018 roku.

Kontakt:

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego
ul. Warszawska 1/9
41-200 Sosnowiec
tel. +48 32 747-26-03
tel. kom. 607-035-169
e-mail: biuro@fundacja-edukacja.org.pl

W kategorii: Ogólne

Zostaw komentarz (0) ↓