Ostatnie aktualności
INFORMACJA

W dniu 26-06-2019r. (środa) dziekanat oraz biblioteka w Filii Uniwersytetu Łódzkiego czynne do godz. 12:00….

ZMIANY DOTYCZĄCE ZASAD UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIA

W związku z wejściem w życie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przygotowywany jest Regulamin przyznawan…

Nowy statut UŁ

Szanowni Państwo,

w dniu 27 maja 2019 r. na nadzwyczajnym posiedzeniu Senat Uniwersytetu Łódzkiego uchwalił now…

LEŚNICTWO – niestacjonarne, REKRUTACJA

Rekrutacja  – od 01.08.2019 r.
Link rekrutacyjny:

https://rekrutacja.uni.lodz.pl/
UWAGA !!! Szanowni Kandydac…

Zmiana procedur przeprowadzania egzaminów licencjackich i magisterskich

Zgodnie z Zarządzeniami nr 68 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 06-04-2016 r. w sprawie: zapewnienia jakości pra…

Obowiązkowe szkolenia dla studentów I roku (2018/2019)

INFORMACJE NT. OBOWIĄZKOWEGO SZKOLENIA z BHP w roku akad. 2018/2019 w UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM dla studentów rozpoczyna…

Ubezpieczenie NNW 2018/2019

Jak co roku przedstawiamy propozycję ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów, dokt…

LEŚNICTWO – ćwiczenia kompleksowe studentów z kierunku leśnictwa

Leśnictwo – ćwiczenia kompleksowe studentów z kierunku LEŚNICTWO – Filii Uniwersytetu Łódzkiego na terenie Regiona…

INSTYTUT NAUK LEŚNYCH – kierunek LEŚNICTWO

Jubileusz 70-lecia Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi
 W dniu 15 kwietnia – w ramach obchodów 70-…

zobacz wszystkie aktualności